Escuderia Kuruma Racing

Politica de Privadesa

Informació addicional de protecció de dades: Formulari de contacte Escuderia Kuruma.
Responsable Del Tractament:
En compliment d’allò previst al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, RGPD), s’informa que les seves dades personals seran tractades per [Escuderia Kuruma], que actua com a responsable del tractament, amb correu electrònic de contacte: Info@escuderiakurumaracing.com.

Protecció De Dades De Caràcter Personal

En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: https://www.escuderiakurumaracing.com/, s’inclouen als fitxers automatitzats específics de usuaris dels serveis de Escuderia Kuruma. La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’exercici de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Escuderia Kuruma. Aquestes dades només seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donarcompliment a la finalitat anteriorment exposada. Escuderia Kuruma adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes. L’usuari podrà exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lacióreconeguts a l’esmentat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets el pot fer el propi usuari a través de correu electrònic a: Info@escuderiakurumaracing.com. L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzats, comunicant els canvis a Escuderia Kuruma.

Finalitat Del Tractament:

A Escuderia Kuruma, tractarem les teves dades personals recollides a través del Lloc Web: HTTPS://WWW.ESCUDERIAKURUMARACING.COM/,, amb les finalitats següents:En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través de HTTPS://WWW.ESCUDERIAKURUMARACING.COM/,per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats al formulari de contacte de la següent adreça web: HTTPS://WWW.ESCUDERIAKURUMARACING.COM/. Et recordem que et pots o posar a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitis susupressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les bases jurídiques següents que legitimen el mateix: La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de Escuderia Kuruma, els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teva disposició aquesta política de privadesa que, després de llegir-la, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella disposada a aquest efecte.En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Escuderia Kuruma, excepte obligació legal.

Drets Dels Interessats:

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud en suport electrònic, a l’adreça Info@escuderiakurumaracing.com.

Reclamació:

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa de protecció de dades.